ถ้าอยากตรวจการได้ยินควรทำอย่างไร?

ระดับการได้ยิน สามารถตรวจได้เพื่อทดสอบความสามารถในการได้ยินของแต่ละบุคคล
มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อ 
รวมทั้งการสูญเสียการได้ยินนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัย ทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ 
และวัยสูงอายุ ดังนั้นการตรวจการได้ยินเป็นเรื่องที่สำคัญในระดับหนึ่ง 
เพื่อป้องกันและรักษาการสูญเสียการได้ยินที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้น

ความสำคัญของการได้ยิน
การได้ยินมีความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยตรง หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น 
จะทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยการการสูญเสียการได้ยินสามารถเกิดได้กับทุกช่วงอายุ 
หากเกิดในวัยเด็ก จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการด้านภาษาและการได้ยิน 
ส่งผลให้การพูดล่าช้า หากเกิดในวัยทำงาน จะกระทบต่อคุณภาพชีวิต การทำงาน 
แล้วก็ความมั่นใจในการทำงาน รวมถึงสภาวะจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจการทำงานของหูและระบบโสตประสาท 
เพื่อประเมินหาระดับการได้ยินเสียงของบุคคลอย่างละเอียด 
เพื่อรู้ถึงระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน 
และวินิจฉัยความผิดปกติของระบบการได้ยิน โดยผู้ที่มีการได้ยิน ปกติ
จะมีระดับที่เริ่มได้ยินเสียงอยู่ระหว่าง -10 ถึง 25 เดซิเบล 
ถ้ามากกว่า 25 เดซิเบล ถือว่ามีความผิดปกติของการได้ยิน

สังเกตเบื้องต้นว่ามีการได้ยินที่ผิดปกติ
1.
หากบุคคลนั้นเรียกแล้วไม่ได้ยิน ฟังคำพูดไม่ชัดเจนต้องถามซ้ำ
2.
ความถี่เกี่ยวกับหู เช่น หูอื้อบ่อย มีเสียงรบกวนในหูบ่อย ฯลฯ
3.
บาดเจ็บบริเวณหูรวมทั้งศีรษะ ร่วมกับมีการสูญเสียการได้ยิน
4.
ตรวจก่อน/หลังการผ่าตัด หรือการใช้ยากลุ่มที่อาจทำลายประสาทหู
5.
ได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดัง หรือทำงานในที่ที่มีเสียงดัง
6.
มีประวัติหูตึง หูหนวกในครอบครัว สาเหตุจากกรรมพันธุ์
7.
ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟัง
8.
เด็กที่พูดช้า พูดผิดปกติ ไม่ตอบสนองต่อเสียง หรือมีปัญหาการเรียนรู้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *